top of page

Fritidskontakt i bydel Stovner

Mitt navn er Bitania og jeg er den nye fritidskontakten i bydelen!
Som fritidskontakt ønsker jeg å bidra til økt deltagelse i fritidsaktiviteter blant barn og ungdom! På mange måter fungerer jeg som et bindeledd mellom familier og de ulike fritidstilbudene som finnes i bydelen. Jeg ønsker bistå med tilstrekkelig informasjon om tilbudene, veilede, ved behov tilby praktisk -og økonomisk bistand.
En aktiv fritid kan bidra til at barn og unge får en meningsfull hverdag. Det kan forsterke følelsen av å være en del av et sosialt felleskap og det legger til rette for mestring og uformell læring. Slike sosiale arenaer i barn og unges hverdag er derfor viktig for å forebygge utenforskap. Organiserte fritidsaktiviteter er ofte ikke gratis. For å forhindre utenforskap ønsker jeg å hjelpe og støtte til å kunne delta i aktiviteter uavhengig av økonomi.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig prat! 

Tlf: 45 61 19 13
Besøksadresse: Stovner Senter 24b
Epost: Bitania.brhane@bsr.oslo.kommune.no 
Skjermbilde.PNG
bottom of page