Fritidskontakt i bydel Stovner

Mitt navn er Bitania og jeg er den nye fritidskontakten i bydelen.

Som fritidskontakt ønsker jeg å senke barrierer til deltagelse i fritidsaktiviteter ved å informere både unge og deres foreldre om kommunale og private fritidstilbud som finnes i bydel Stovner og hvor de ulike organisasjonene holder til. På mange måter fungerer jeg som et bindeledd mellom familier og fritidsaktivitetene. Jeg bistår med tilstrekkelig informasjon om tilbudene, veileder og ved behov kan jeg tilby praktisk bistand for økt deltagelse. Økt delaktighet i fritidsaktiviteter bidrar til at barn og unge opplever sosialt felleskap og tilhørighet, og det legger til rette for mestring og uformell læring. Slike sosiale arenaer i barn og unges hverdag er derfor viktig for å forebygge utenforskap. Organiserte fritidsaktiviteter er ofte ikke gratis. For å forhindre utenforskap ønsker jeg å hjelpe og støtte til å kunne delta i aktiviteter uavhengig av økonomi.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig prat! 

Tlf: 45 61 19 13
Epost: Bitania.brhane@bsr.oslo.kommune.no 
Screenshot 2022-06-07 at 10.17_edited.jp