top of page

«HUMLEBLOKKA PÅ BLOKK 58»

​Humleblokkprosjektet ble startet av Stovner media og Miljøagentene på Veitvet i februar 2018. “Humleblokka” handler om å øke bevisstheten til unge mennesker i Groruddalen om hvor viktig det er å ta vare på naturen, pollinerende innsekter og mangfoldet rundt seg. Ved å presentere humlekasser i blokkformat håper vi å bidra til å gjøre arbeidet med å verne om humlene til noe som involverer stedstilhørighet og stolthet for eget nærområde. Humlene blir våre naboer og viktige innbyggere mellom boligblokkene.

Groruddalsprototypen «HUMLEBLOKKA» ble lansert under busseminaret «Groruddalen: fra grått til grønt – fra skrot til spire», som ble avholdt 16. april 2018.

Øvre Groruddalen, og Bydel Stovner er godt egnet for et slikt prosjekt fordi dalen er omringet av natur på alle kanter og heller ikke står på sårbarhetskartet for humler. Dermed er det kort vei fra humleblokka til naturen, noe som gjør at dette prosjektet lettere kan lykkes. Vi har som mål å involvere barn og ungdom i alle Groruddalens fire bydeler.

​«Humleblokka» samarbeider tett med foreningen «La Humla Suse» (LHS). Det er en idealistisk forening som blant annet arbeider for økt kunnskap om humler og bedring av deres kår. LHS har stor tro på prosjektet «Humleblokka» og mener det vil være en viktig bidragsyter i arbeidet med å ivareta ville pollinatorer. Selv om vi nå fokuserer på humler, vil tiltakene som gjennomføres også være viktige for andre insekter, og ikke minst vil prosjektet være med på å vekke interessen for insekter og natur hos deltakerne.

​Det finnes lite forskning på hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for humlene i humlekasser. LHS ønsker derfor å benytte denne muligheten til å undersøke hvilke materialer som fungerer best som bolmateriale. De vil bruke «Humleblokka» fra Groruddalen som et pilotprosjekt med oppstart i 2018. Erfaringene fra piloten i 2018 tar vi med oss når vi i 2019 skal designe en metode som barnehagebarn og skolelever kan benytte når de skal prøve seg som forskere i 2019 og fremover.

​I første omgang (2018) ble det satt ut 28 kasser i Bydel Stovner. Disse kassene ble delt opp i 3 grupper/kategorier; en kontrollkasse (det man vanligvis putter i kassene), en med dyrehår og en med høy.

Lokket på noen av kassene fikk ertsattet tretaket med rødt plexiglasslokk slik at man kunne kikke ned i kassene underveis. Vi ønsker å undersøke om humlene kan tåle denne formen for forstyrrelse, da det vil være nyttig for det videre prosjektet at barna og ungdommene kan få se ned i noen av kassene og få innblikk i hva humlene holder på med der inne.

​For å estimere effekten av de ulike behandlingene registrerte vi om kassen har vært i bruk, hvilken humleart som har var der og hvor mange individer som er tilstede i tre-fire angitte perioder a én time i løpet av sesongen.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer og/eller bli med i prosjektet! Epost: humleblokka@stovnerungdom.no

bottom of page