top of page

Det magiske klasserommet – flyktninger (reddbarna.no/klasserom) er et gratis, interaktivt undervisningsmateriell for elever på 4.-10. trinn. Materiellet tar for seg hvordan det oppleves for barn å måtte flykte. I Det magiske klasserommet – flyktninger lærer elevene om årsaker til at mennesker flykter, og hvor flyktningene drar. Materiellet gir elevene kunnskap om betydningen av rettigheter, hva FN og FNs bærekraftsmål er, og de lærer om hva norske barn gjør for å hjelpe andre barn. Trykk på bildet under for å se Redd Barnas video om Líf laga

Líf Laga og Dugg i Media 2016/17

Kontakt oss

Success! Message received.

Etisk epleslang i Groruddalen

Líf Laga  

Líf laga handler om epleplukking, om møteplasser og det å skape verdier som kommer fellesskapet til gode.  Eplene i Líf laga er håndplukket av lokal ungdom i samarbeid med asylmottak, skoler, idrettslag og andre lokale ildsjeler.

Navnet er satt sammen av ordene Liv (norrønt: Líf) og  Laga = Livets rett.

Líf er navnet på en av de to to menneskene som skal overleve Ragnarok i norrøn gudetro. Livtrase er navnet på mannen i dette paret, mens Líf er kona hans. Navnet Líf betyr ganske enkelt «liv».

 

Dette prosjektet handler også om liv, menneskers livskraft og retten til å leve gode liv sammen med andre! Líf Laga er et vakkert epleprosjekt som generer vennskap og samhold. Líf Laga skaper verdier og får alle som deltar til å føle at de er med på å skape noe genuint godt for samfunnet sammen med de andre som er med.

 

I 2016 var det Stovner Ungdomsråd som startet prosjektet. Alt overskudd gikk da uavkortet til Redd Barna og deres fokus på midreårige på mottak.  I 2017 var det Bydel Stovner ved Seksjon Fritid , Høybråten og Stovner idrettslag, Bydel Alna og Foreningen One People som er ansvarlige for prosjektet. Fra 1. januar 2019 er det Foreningen One People som drifter Líf laga i tett samarbeid med Blokk 58.

 

Epledrikken Líf Laga skal symbolisere en felles livskraft som skaper liv og tro på fremtiden. Denne epledrikken skal først og fremst selges i nærområdet der eplene er plukket, men det er også åpent for salg ut over dette. 

 

Dette prosjektet skaper samhørighet og gjør Stovnerungdom til forbilder for andre ungdommer gjennom sitt samfunnsansvar og engasjement.


Historikk:
Ungdom fra Bydel Stovner inviterte høsten 2016 med seg ungdom på Hvalstad asylmottak i Asker ut på lovlig epleslang i Bydel Stovner. Plukkingen foregikk på gamle Stovner og Høybråten. Velvillige beboere i nærmiljøet ga bort" epler fra hagene sine til prosjektet. Prosjektet het da DUGG.I mars 2017 ble navnet endret fra DUGG til det nye navnet Líf Laga. I 201 18 skal det ses på mulighetene av å lage et eget fond som blir hetende Líf laga Fobdet.

Dersom du/dere har spørsmål kan dere ta kontakt med Åsmund Gylder på mobil: 46941659. eller via mail asmund.gylder@bsr.oslo.kommune.no

 

Du kan bestille eplemosten og lese mer om Líf Laga på www.liflaga.no

bottom of page