top of page

Siste sjanse til å søke midler i 2016. Søknadsfrist: onsdag 14.desember


Trykk på bildet for å laste ned søknadsskjemaet.

Ferdig utfylt skjema kan mailes direkte til ungdomsraadet@stovnerungdom.no

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page