top of page

Líf laga med i "Det magiske klasserommet"


Det magiske klasserommet – flyktninger (reddbarna.no/klasserom) er et gratis, interaktivt undervisningsmateriell for elever på 4.-10. trinn. Materiellet tar for seg hvordan det oppleves for barn å måtte flykte. I Det magiske klasserommet – flyktninger lærer elevene om årsaker til at mennesker flykter, og hvor flyktningene drar. Materiellet gir elevene kunnskap om betydningen av rettigheter, hva FN og FNs bærekraftsmål er, og de lærer om hva norske barn gjør for å hjelpe andre barn. Trykk på bildet under for å se Redd Barnas video om Líf laga

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page