top of page

UNG I JOBB 2018! Vi får en del spørsmål om dette. Regner med at i løpet av noen få uker vil komme u


Vi får en del spørsmål om dette. Regner med at i løpet av noen få uker vil komme ut med informasjon om «Ung i jobb».

Vi har i år også mange spennende arbeidsplasser og avventer bare den endelige tilbakemeldingen på hvor stort budsjett vi får til dette.

Følg med 😀

Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page