top of page

Støtte til utstyr og deltagelse i fritidsaktiviteter!


Som ansatt i det offentlige hjelpeapparatet, ansatt/frivillig i en idrettsklubb eller en annen ideell organisasjon, kan du søke på diverse tilskuddsordninger som gir barn i familier med vanskelig økonomi muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Med disse støtteordningene kan familier få hjelp til å dekke kostnader til utstyr og deltagelse.


Trykk på lenkene nedenfor for mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene!

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på e-post: Bitania.brhane@bsr.oslo.kommune.no

Comments


Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page