Stovner ungdomsråd

 

Målsetning for Stovner ungdomsråd:

 

 • Ungdomsrådet skal tale ungdommers sak i spørsmål som angår deres oppvekstmiljø og fritid i bydel Stovner

 • Ungdom kan kontakte ungdomsrådet med saker de er opptatt av

 • Ungdomsrådet skal gi råd til bydelens politikere

 • Ungdomsrådet skal se på ungdoms samlede interesser og ikke være råd for grupper med spesielle interesser

 • Ungdomsrådet skal innenfor sitt felt formidle informasjon og opplysning om tiltak og utvikling innen ungdomspolitikk

 • Ungdomsrådet skal på eget initiativ eller på henvendelse fra organisasjoner og andre interessegrupper i bydelen ta opp saker som har betydning for ungdom og som ikke ivaretas gjennom lovpålagte oppgaver som lov om barnevern

 • Kontakt ungdomsrådet: ungdomsraadet@stovnerungdom.no


Stovner Ungdomsråd 2019 - 2020


Leder:

 • Ayoub Zannachi 

Nestleder:

 • Niki Sadat Mirjafari

Medlemmer:

 • Didrik Ask Vestaberg

 • Ayada Boulhanni

 • Aurora Ademi

 • Kaynat Khan

 • Miruna Aioanei

 • Arina Aamir Sheikh

 • Amina Imran Butt


Observatører MOK (mangfold Oppvekst og Kultur):

 • Didrik Ask Vestaberg

 

SUR-Representanter:

 • Miruna Aioanei

 • Vara: Arina Aamir Sheikh

Sekretær:

 • Maren Frøskeland

Har du en idé eller et prosjekt på gang, men trenger penger?

Stovner Ungdomsråd har midler til ditt prosjekt! 


Ta kontakt med oss da vel...

Møter i Stovner

Ungdomsråd 2019

15.01

06.03

24.04

29.05

21.08

09.10

27.11

Møtene finner sted kl. 17.00 på Blokk 58 - Stovner senter 24B 

KONTAKT OSS:

 

Kontakt alle i rådet samtidig på:

ungdomsraadet@stovnerungdom.no

 

Sekretær Solveig Dørum:

solveig.dorum@bsr.oslo.kommune.no

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linda Stoller 

Ansvarlig redaktør

linda.stoller@bsr.oslo.kommune.no

 

Åsmund Gylder/Stovner Media

Layout og oppdateringer

asmund.gylder@bsr.oslo.kommune.no

 

Screenshot 2019-09-19 14.11.37.png