Stovner ungdomsråd

 

Vedtekter for Stovner ungdomsråd   (last ned)

Målsetning for Stovner ungdomsråd:

 

 • Ungdomsrådet skal tale ungdommers sak i spørsmål som angår deres oppvekstmiljø og fritid i bydel Stovner

 • Ungdom kan kontakte ungdomsrådet med saker de er opptatt av

 • Ungdomsrådet skal gi råd til bydelens politikere

 • Ungdomsrådet skal se på ungdoms samlede interesser og ikke være råd for grupper med spesielle interesser

 • Ungdomsrådet skal formidle informasjon og opplysning om tiltak og utvikling innen ungdomspolitikk

 • Ungdomsrådet skal på eget initiativ eller på henvendelse fra organisasjoner og andre interessegrupper i bydelen ta opp saker som har betydning for ungdom og som ikke ivaretas gjennom lovpålagte oppgaver som lov om barnevern

 • Kontakt ungdomsrådet: ungdomsraadet@stovnerungdom.no


Stovner Ungdomsråd 2021

Niki Sadat Mirjafari

Aurora Ademi

Arina Aamir Sheikh

Nini Vo

Farqalet Iqbal

Sadia Abdulqadir

Aleena Hussain

Selma el Moussaoui

Bersu Sena Tulum

Blerona Ademi

Helene Blystad


Observatører MOK (Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen):

Aleena Hussain

SUR-representanter (Sentralt ungdomsråd):

Arina Aamir Sheikh
Vara: Niki Sadat Mirjafari

Sekretær:

Solveig Dørum

Maren Frøskeland

Har du en idé eller et prosjekt på gang, men trenger penger?

Stovner Ungdomsråd har midler til ditt prosjekt! 


Ta kontakt med oss da vel...

Søk penger til ditt prosjekt

Trykk her

KONTAKT OSS:

 

Kontakt alle i rådet samtidig på:

ungdomsraadet@stovnerungdom.no

 

Sekretær Solveig Dørum:

solveig.dorum@bsr.oslo.kommune.no

maren.froskeland@bsr.oslo.kommune.no

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

Møter i Stovner Ungdomsråd 2021

 • 27.01.

 • 10.03.

 • 21.04.

 • 02.06.

 • 08.09.

 • 20.10.

 • 25.11.

Fysiske møter foregår i Kultursalen på Nedre Fossum Gård – Karl Fossums vei 1 eller digitalt. Dette avgjøres av smittevernshensyn.

Møtene starter klokken 17:00 Dokumenter finnes på einnsyn.no

Vil du være medlem av Stovner Ungdomsråd?​ 

Ungdomsrådet innstiller søkere i novembermøtet. Nye medlemmer blir valgt av Stovner Bydelsutvalg.

Søknadsfrist 17. november 202.

Link til søknad her.