Stovner ungdomsråd

 

Målsetning for Stovner ungdomsråd:

 

  • Ungdomsrådet skal tale ungdommers sak i spørsmål som angår deres oppvekstmiljø og fritid i bydel Stovner

  • Ungdom kan kontakte ungdomsrådet med saker de er opptatt av

  • Ungdomsrådet skal gi råd til bydelens politikere

  • Ungdomsrådet skal se på ungdoms samlede interesser og ikke være råd for grupper med spesielle interesser

  • Ungdomsrådet skal formidle informasjon og opplysning om tiltak og utvikling innen ungdomspolitikk

  • Ungdomsrådet skal på eget initiativ eller på henvendelse fra organisasjoner og andre interessegrupper i bydelen ta opp saker som har betydning for ungdom og som ikke ivaretas gjennom lovpålagte oppgaver som lov om barnevern

  • Kontakt ungdomsrådet: ungdomsraadet@stovnerungdom.no


Stovner Ungdomsråd 2020

Niki Sadat Mirjafari

Didrik Ask Vestaberg

Ayada Boulhanni

Aurora Ademi

Kaynat Khan

Miruna Aioanei

Arina Aamir Sheikh

Nini Vo

Farqalet Iqbal

Sadia Abdulqadir

Aleena Hussain


Observatører MOK (Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen):

Didrik Ask Vestaberg

SUR-representanter (Sentralt ungdomsråd):

Miruna Aioanei
Vara: Arina Aamir Sheikh

Sekretær:

Solveig Dørum

Har du en idé eller et prosjekt på gang, men trenger penger?

Stovner Ungdomsråd har midler til ditt prosjekt! 


Ta kontakt med oss da vel...

Søk penger til ditt prosjekt

Trykk her

KONTAKT OSS:

 

Kontakt alle i rådet samtidig på:

ungdomsraadet@stovnerungdom.no

 

Sekretær Solveig Dørum:

solveig.dorum@bsr.oslo.kommune.no

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Møter i Stovner

Ungdomsråd 2020

22.01

04.03

22.04

03.06

02.09

14.10

25.11

Møtene starter kl. 17.00 med åpen halvtime på Blokk 58 - Stovner senter 24B.

 

Dokumenter leser du på einnsyn.no

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linda Stoller 

Ansvarlig redaktør

linda.stoller@bsr.oslo.kommune.no

 

Åsmund Gylder/Stovner Media

Layout og oppdateringer

asmund.gylder@bsr.oslo.kommune.no

 

Screenshot 2019-09-19 14.11.37.png