top of page

Stovner Dreamworkers:

Startet med en ungdomskonferanse i regi av bydel Stovner -  arrangert 18.april 2015 på Stratos i Oslo.

 

35 ungdom fra Bydel Stovner deltok på konferansen, som da var "startskuddet" for bydelens to-årige prosjekt, med oppstart September 2014; “Ungdomsgata”.

 

Meningen var at vi som jobber med ungdom ville høre fra ungdommen selv hva de synes at lokalmiljøet skal tilby av aktiviteter til ungdom i Bydel Stovner.

 

Et lite overraskende resultat fra konferansen var at ungdomsklubb ble stemt fram som det de ønsket seg mest. Det kom også frem at ungdom i Bydel Stovner ønsker å være med på prosjekter som påvirker nærområdet de bor i. Påvirkningskraft og det å bli hørt og tatt på alvor var viktige innspill.

 

Et ønske om en kino var markant – derfor kom vi på ideen på å lage en POP UP KINO for ungdom i regi av ungdom. Med dette stuntet vil vi vekke interessen til lokale investorer/aktører og politikere – med et langsiktig mål om ungdomsklubb.

 

Dette prosjektet ble gjennomført i september 2015 og resulterte i at det ble dannet en gruppe som skulle gå under navnet Stovner Dreamworkers. Dette skal være ungdommens arena for å realisere drømmer og planer - et sted der ungdom kan bli inspirert og se muligheter ut over det de kanskje tror er mulig.  

Stovner Dreamworkers var også sentrale i oppstarten av epleprosjektet Líf laga i 2016

I dag har Stovner Dreamworkers møter på Blokk 58 hver onsdag fra 17:30 til 20:30.

Drøm din virkelighet og virkeliggjør din drøm - er mottoet vårt.

Vi ønsker å hjelpe unge mennesker som har et initiativ, en plan eller et konsept med å realisere og gjennomføre de prosessene som skal til for å få planer satt ut i liv. 

Stovner Dreamworkers som handler også om å la ungdom kjenne på og forstå at de er en del av en større helhet. Her spiller naturen og naturlige opplevelser en viktig rolle. Stovner Dreamworkers arrangerer derfor opplevelser for unge mennesker der det er en veldig lav terskel for å bli med.

De aller fleste naturopplevelser koster lite eller ingenting. Å bade i et tjern i nærheten av der du bor, å dra på en løpetur i skogen, fiske på isen eller i bekken, dyrke urter, eller å bestige en fjelltopp du lenge har ønsket å besøke. Naturen byr på aktiviteter for alle, uansett ferdighetsnivå. Og naturen er en attraksjonen som er åpen hver eneste dag, hele året, uansett vær.

bottom of page