• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
SDlogo-ny.png
Screenshot 2020-04-24 09.56.29.png

Onsdag 2. mai 2018 ble "Blokk 58" åpnet i de gamle lokalene til Deichman Stovner og er åpent alle dager for ungdom mellom 13 og 18 år. 

ÅPNINGSTIDER 2019 (Ungdom 13 til 18 år)

Mandager: 17:30 til 21:30     -     Jentekveld

Tirsdager: 17:30 til 21:30      -     Ungdomskveld

Onsdager: 17:30 til 21:30      -     Ungdomskveld/Stovner Media/Boksetrening

Torsdager: 17:30 til 21:30     -     Ungdomskveld

Fredager: 17:30 til 21:30       -     Ungdomskveld

Lørdager: 17:30 til 21:30       -     Ungdomskveld

Søndager: 14:30 til 18:30      -     Ungdomskveld

Adressen vår er:

Stovner senter 24-B.

Vi kan kontaktes på mail:

blokk58@stovnerungdom.no

Bakgrunn

Våren 2016 satte bydel Stovner i gang en prosess om å utvikle et nytt barne- ungdomskonsept i Stovner bydel. Dette ble gjort med bakgrunn i ungdommens eget engasjement og bydelsutvalgets verbalvedtak: «Gode fritidstilbud til barn og unge er viktige hjørnesteiner i det forebyggende arbeid.

 

I flere deler av bydelen oppleves det som om tilbudene ikke treffer målgruppen godt nok. Nye og godt tilpasset tilbud bør derfor være et viktig satsningsområde for bydelen i årene som kommer.»

Les mer her.

 

Aktiviteter og prosjekter tilknyttet Blokk 58

Stovner Media.jpg
lif_laga.png
Screenshot 2019-09-19 12.56.54.png

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linda Stoller 

Ansvarlig redaktør

linda.stoller@bsr.oslo.kommune.no

 

Åsmund Gylder/Stovner Media

Layout og oppdateringer

asmund.gylder@bsr.oslo.kommune.no

 

Screenshot 2019-09-19 14.11.37.png