top of page
Blokk58-forsidebilde.jpg
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
SDlogo-ny.png
Screenshot 2020-04-24 09.56.29.png
Screenshot 2019-09-19 12.56.54.png
Blokk58-logo.png

Onsdag 2. mai 2018 ble "Blokk 58" åpnet i de gamle lokalene til Deichman Stovner. Blokk 58 holder åpent alle dager for ungdom mellom 13 og 18 år. På torsdager holder vi åpent for aldersgruppen 16-23 år. 

ÅPNINGSTIDER 2021 (Ungdom 13 til 18 år) 

Mandager: 17:30 til 21:30     -     Jentekveld

Tirsdager: 17:30 til 21:30      -     Ungdomskveld/Stovnerhagen

Onsdager: 17:30 til 21:30      -     Ungdomskveld/Stovner Media

Torsdager: 17:30 til 21:30     -     Ungdomskveldv - 16-23 år

Fredager: 17:30 til 21:30       -     Ungdomskveld

Lørdager: 17:30 til 21:30       -     Ungdomskveld

Søndager: 14:30 til 18:30      -     Ungdomskveld

Adressen vår er:

Stovner senter 24-B.

Vi kan kontaktes på mail:

blokk58@stovnerungdom.no

Telefon: 902 48 664

Ta kontakt med oss dersom du trenger å snakke med noen voksne!

NB! Dersom du har behov for å snakke med oss er det bare å ta kontakt via stovnerungdom.no Der finner dere kontaktinfo til alle våre tilbud: Dere kan kontakte oss via SMS eller e-post. 

Dere kan også kontakte Rask psykisk helsehjelp Stovner (RPH), de tilbyr gratis hjelp og veiledning uten henvisning fra fastlegen. RPH gir råd og veiledning gjennom individuelle terapisamtaler, grupper, nettbasert selvhjelpskurs, videosamtaler eller telefonsamtaler. Vi gir deg konkrete råd for bedre psykisk helse. Du får verktøy og tips for å bedre kunne mestre din hverdag. Tilbudet gjelder for deg som er fra 16 år og oppover og bosatt i Bydel Stovner.

 

Telefon: 904 75 891 E-post: raskpsykisk@bsr.oslo.kommune.no

BLOKK 58 blir til:

Våren 2016 satte bydel Stovner i gang en prosess om å utvikle et nytt barne- ungdomskonsept i Stovner bydel. Dette ble gjort med bakgrunn i ungdommens eget engasjement og bydelsutvalgets verbalvedtak: «Gode fritidstilbud til barn

og unge er viktige hjørnesteiner i det forebyggende arbeid.

 

I flere deler av bydelen oppleves det som om tilbudene ikke treffer målgruppen godt nok. Nye og godt tilpasset tilbud bør derfor være et viktig satsningsområde for bydelen i årene som kommer.»

Les mer her.

 

Aktiviteter og prosjekter tilknyttet Blokk 58

Stovner Media.jpg
lif_laga.png
Screenshot 2019-09-19 12.56.54.png
bottom of page